Για κάθε event, έχουμε την δυνατότητα να παρουσιάσουμε διάφορα menu και ethnic κουζίνες.For each event, we are able to present various menus and ethnic cuisines.

Traditional Greek cuisine

Traditional Greek cuisine

Modern Greek cooking includes extensive use of olive oil, cereals, pasta, wine, meat, vegetables, legumes and seafood.

Greek creative cuisine

Greek creative cuisine

The term Greek creative cuisine should be something undefined.

Italian cuisine

Italian cuisine

Perhaps the most beloved and widespread cuisine worldwide!

Chinese

Chinese

Intense flavors, aromas, unique sauces and fresh ingredients are the definition of Chinese cuisine!

Sushi

Sushi

It is one of the oldest forms of cuisine in Asia.

Mexican

Mexican

Tacos, burritos, enchiladas, fajitas, margaritas!

American

American

The cuisine that is definitely the most globally influenced and among the most beloved by both young and old!

Mediterranean

Mediterranean

The cuisine that experts recommend as the pyramid of healthy eating!

Bbq

Bbq

We provide a complete BBQ experience by selecting excellent pieces of meats.

Street food

Street food

We create a range of selected street food meals from various cuisines, such as Burgers, hot dogs, bao buns, etc., with the fresher and better quality ingredients.

Vegan & Vegeterian

Vegan & Vegeterian

Following the trend of the times and keeping up with the developments around Veganism, we offer you the option of a vegetarian diet, which is based on foods that meet the standards of vegetarianism, where meat and animal products are not included.